Rize 2 Şubesi

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

RİZE 2 NOLU ŞUBESİ

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

Eğitimciler Birliği Sendikası Rize 2 no.lu Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu, 17/11/2018 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Yerleşkesi adresinde aşağıdaki gündemle 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte toplantı yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantı 21/11/2018 tarihinde çoğunluk sayısı aranmaksızın aynı gündemle aynı yer ve saatler arasında yapılacaktır.

 

                                                                                           Rize 2 No.lu Şubesi

                                                                                             Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

 1. Açılış
 2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
 3. Divanın oluşması
 4. Divanın gündemi okuması
 5. Protokol konuşmaları
 6. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması
 7. Denetleme Kurulu raporunun okunması
 8. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası
 9. Zorunlu organların ve üst kurul delegelerinin seçimi
 10. Dilek ve temenniler
 11. Kapanış