Rize 2 Şubesi

EĞİTİM BİR SEN'DEN İMZA KAMPANYASI

Yükseköğretim kurumlarında isteğe bağlı merkezî yer değişikliği için imza kampanyası başlattık

 

Eğitim-Bir-Sen Rize 2 No’lu (Üniversite) Şube Başkanı Mustafa Türüt, sendika olarak, üniversitelerdeki idari personel için, mazerete ve isteğe bağlı merkezî yer değişikliği ile görevde yükselme süreçlerinde merkezî sınav ve atama gerçekleştirilmesi konusunda düzenleme talebiyle dilekçe kampanyası başlattıklarını söyledi.

 

Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu’nun aldığı dilekçe kampanyası kararıyla ilgili bir açıklama yapan Mustafa Türüt, yükseköğretim kurumlarının birtakım gerekçelerden ötürü aynı işi yapan idari personelin aile bütünlüğü, sağlık, can güvenliği ve eğitim hakkı mazeretlerine bağlı olarak yükseköğretim kurumları arası mazerete veya isteğe bağlı yer değişikliği ya da karşılıklı olarak yer değişikliği işlemlerini mümkün kılmadığını belirterek, “Bu taleplerin karşılanabilmesi, kurumlarından muvafakat alınması zorunluluğuna veya uzun süren dava süreçleri gibi sorunlara sebep olmaktadır” dedi.

 

Türüt, sorunun çözümü için, üniversitelerdeki idari personelin; muvafakat şartı aranmaksızın yükseköğretim kurumları arasında mazerete ve isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunabilmesi ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde öngörülen yazılı sınav ile sınava dayalı atamaların, bütün üniversiteler yönünden bağlayıcı olacak şekilde YÖK tarafından merkezî olarak yapılması/yaptırılması noktasında ilgili mevzuatında düzenlemeye gidilmesi hususunda dilekçe kampanyası başlattıklarını kaydetti.