Rize 2 Şubesi

Üniversite İdari Personeline Yer Değiştirme Hakkıyla İlgili Çalışma Tamamlanarak Hayata Geçirilmelidir

Şube Başkanımız Mustafa Türüt Üniversite idari personeline yer değiştirme hakkıyla ilgili basın açıklamasında bulundu. Başkanımız açıklamasında; "Üniversite idari personeline yer değiştirme hakkıyla ilgili çalışma tamamlanarak hayata geçirilmelidir Üniversite idari personeli, üniversitelerin devamlılığını sağlayan, mali, idari tüm işlemlerini yürüten, teknik işlerden yazışmalara, öğrenci kayıtlarından akademik kadroların özlük haklarının takibine kadar tüm işleyişin kritik personelidir, kurumun hafızasıdır. Üniversite idari personeli, üniversitenin eğitim ve bilim üretim hizmetlerindeki kritik rolüne rağmen maalesef fark edilmeyen, değeri ve önemi anlaşılmayan bir meslek grubudur. Üniversitenin eğitim ve bilim üretimi için her türlü fedakârlığı yapan idari personel, tüm memurların sahip olduğu bir hakkı istiyor: Üniversiteler arası tayin hakkı. Çocukları ile emekliliğe kadar süren ayrılığın basit bir idari düzenleme ile çözülebilecek olmasına rağmen bunun bir türlü çözülmeyişi iş huzurunu bozuyor. Bu tayin hakkı sorunu aslında çok kadar kolay çözülebilecek bir şey. YÖK-Akademi’ye benzeyen YÖK-İdari diyebileceğimiz bir modül üzerinden üniversite idari personelinin özlük bilgilerinin bu modüle aktarılmasının ardından, belli bir takvim ve sistem içinde idari personelin başvurularının alınıp üniversiteler arasında tayinlerinin yapılmasından ibaret bir düzenleme ve süreç. Basit bir yazılım, parçalanmış aileleri birleştirecek, tükenmişlikleri nihayetlendirecek ve idari personele yeni bir başlangıç yapma şansı verecek. Bu çözüm, kamuya herhangi bir yük de getirmeyecek. Eğitim-Bir-Sen olarak, üniversitelerin en önemli sorunlarından biri olarak gördüğümüz idari personelinin tayin sorununun çözümü için ciddi bir mücadele verdik. Bunu bir noktaya getirdik ve nihayetinde 20 Ağustos 2021 tarihli 6. Dönem Toplu Sözleşme’de 2022 yılı içinde çözülecek üç sorundan biri olarak kayıt altına aldırdık. Bu üç sorundan ilki ek gösterge sistemiydi, başarıldı. İkincisi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiydi, çalışma bitmek üzere, son rötuşlar yapılıyor. Üçüncü sorun ise diğer ikisinden farklı olarak sadece üniversite idari personelini ilgilendiriyor: Üniversiteler arası tayin sorunu. İdari personel hangi statüde istihdam edilirse edilsin üniversiteler arası tayin imkânı yoktur. Kurumlararası atama çerçevesine mahkûmdurlar. Bu mahkûmiyetin nedeni her bir üniversitenin ayrı bir kurum olarak tanımlanmasıdır. Örneğin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Aksaray Üniversitesi’ne bir memurun tayin prosedürü ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na tayin prosedürü aynıdır. Sadece Aksaray Üniversitesi’nin talepte bulunması hâlinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi de uygun görürse kurumlararası atama işlemi ile yılda 5-10 işlem tesis edilebilir. Bu da sorunu çözmediği gibi tesis edilen 5-10 işlemin mahiyeti devlete güveni zedelemekte, çalışma barışını bozmaktadır. Üniversite idari personelinin tayin sorunu ile ilgili çalışmalar 2022 yılının altıncı ayından itibaren hız kazandı, bir noktaya geldi. Bu yıl içinde çözüleceği değerlendiriliyor ve bir an önce çözülmelidir. Eğitim-Bir-Sen olarak, buradan yetkililere çağrıda bulunuyor, idari personele üniversiteler arası tayin hakkıyla ilgili çalışmanın bir an evvel tamamlanarak, hayata geçirilmesini istiyoruz." söyledi.